Meie tooted


Meie tooted toetavad põldmaastike elurikkust. Toodame lisaväärtust nt. väikelindude, põldlindude, põldlindude, tolmeldajate, putukate ja inimeste jaoks.

Malmgård Riistasiemen


Põllumaastiku mitmekesisuse eest!

Riistasiemen Oy toodab parimate ulukite toitmiseks nii seemnesegusid külviks kui ka sööta.

Arendame ja katsetame uusi seemneid ja sorte, sest soovime maitsvaid ja funktsionaalseid mänguvälju Põhjamaade oludele.

Valides meie Diana perekonna tooteid, tagate ka järjepidevuse söödavate põldude arendamiseks.

EU - Tuki