EU - Tuki


Riistapellon perustamisen kannalta EU-tuen merkitys on merkittävä, koska oikein tehtynä EU-tuki on riistapellon osalta 300 €/ha . Tämä edellyttää, että kyseinen peltolohko on ympäristötukikelpoinen ja että se kylvetään riistakasveiksi hyväksyttyjen kasvien siemenseoksella. Pääsääntöisesti kaikki vuosien varrella tutuksi tulleet riistapeltokasvit ovat hyväksyttyjä. Oleellista on lisäksi se, että hyväksyttyjä kasveja on seoksessa vähintään kahta eri kasvilajia.  Kasvilajit voidaan haluttaessa kylvää myös erikseen kylvökoneen levyisiin kaistoihin.

Perinteiset riistapeltoseokset, kuten Hirvi-Diana, Peura-Kauris-Diana, Riistalaidun Diana ja Fasaani-Peltopyy-Diana  mxerkitään tästä lähtien  EU-lomakkeissa Monimuotoisuuspelto-Riista nimikkeillä ja kirjoitetaan vielä millä seoksella pelto on kylvetty.

Monimuotoisuus Riistan (MMP-Riista) lisäksi on valittavissa MMP-Maisema sekä MMP-Niitty. MMP-Maisema on tietyn sisällön omaava sekoitus, esim. Maisema Diana, joka tuo ympäristöön mukavan maiseman sekä hyönteishyötyä. MMP- Niitty on taas kaksivuotinen ja siitä saa EU tukea kahdesta vuodesta yhteensä 600€/ha.  MMP Niittyyn on myös tarkat sisältö vaatimukset. Käyttämällä vaatimuksien mukaista Monimuotoisuus Niity Diana sekoitusta saadaan pellonlaitaan tai sen keskelle kaista joka suojaa ja luo hyvät elinolot hyönteisille ja kuoriaisille. Englannissa tämä tunnetaan paremmin nimellä ”Beetle Bank” Silloin kaista on myös hieman koholla jolloin saadaan parempi suoja ja kuiva paikka aikaiseksi.

Lisätietoja löydät Ruokaviraston sivuilta.

Tarkat ohjeet EU-tuesta saa MAVIN nettisivuilta ja maanviljelijöille keväällä jaettavasta tukioppaasta, jonka löydät tästä.

Riistapellon kylvöohje